image

Dealer Area

User:
Password:
Forget Password?

 

Login om de actuele prijslijsten en uitlopende collecties te bekijken. Neem contact met ons op voor een gebruikersnaam en wachtwoord.

Please login to view the most recent pricelists. Please contact us if you would like a user name and password.


Silvera IS Digitaal!!!!

Het prijzen van AL uw Silvera Collecties is nu een fluitje van een cent.

Maak een lijst van de collecties die u in huis hebt:
Bijvoorbeeld Duralee 2814-17 Pavillon IV is te vinden bij Duralee per boek en dan op naam en nummer zoeken

  1. Inkoopprijslijst prijslijst uitdraaien, met daarop de uitgelopen artikelen (PDF en Excel)
  2. Verkoopprijslijst uitdraaien met daarop de uitgelopen artikelen. U moet dan de inkoopprijzen vermenigvuldigen door het invoeren van uw formules (alleen in Excel). 

Tevens is er een complete uitlooplijst en prijslijst geïnstalleerd voor artikelen die niet in boeken terug te vinden zijn (deze lijst is ruim 200 pagina´s lang, wij adviseren deze niet uit te draaien, maar alleen als naslag te gebruiken).

Overige merken kunt u bewerken zoals u wenst.

Wij wensen u veel succes en hopen u hiermee een grote dienst te hebben bewezen.

 

Silvera IS Digital!!!!

Pricing of collections was never so simple.No longer searching for a pricelist or discontinued Article list. Everything quickly and well organized traceable.

Make a list of all books you have in your company:
By example Duralee 2814-17 Pavillon IV you can find under Duralee pricelist per book en then after opening you will find the bookname and number

  1. Make wholesale pricelists per book, with notice of the discontinued patterns (PDF and Excel).
  2. Print retail pricelists per book with discontinued patterns (Excel only). You have to enter your personal formulas

Further there is a complete pricelist and discontinued patterns list. We advise you to use this list for research purposes only and not to print it ( it is 200 pages long).

Our other brands can be elaborated as you please.

We wish you a lot of success and hope we were of assistance to you.

 

Silvera IS Digital!!!!

Das Preisen Ihrer Kollektionen war noch nie so einfach. Nicht mehr suchen nach einer Preisliste oder Auslaufliste alles ist jetzt schnell und ubersichtlich zu finden.

Machen Sie eine Liste der Kollektionen die Sie im Hause Haben:

1: Einkaufspreislisten machen und drucken, mit darauf sofort den Auslauf Artikel (PDF und Excel).

2: Verkaufspreislisten machen und ausdrehen, mit darauf sofort den Auslauf Artikel (nur in Excel). Sie mussen dan die EK preisen mit Ihrem Formel Multiplizieren.

Weiter ist eine komplette Preisliste und Auslaufliste installiert fur Artikel die nicht in Bucher zu finden sind. (Diesr Liste ist 200 seiten gross, wir empfehlen dieser nur als referenz in Ihrem EDV zu verwenden.

Unsere ander Marken konnen Sie bearbeiten wie Sie mochten.

Wir wunschen Ihnen viel Erfolg und hoffen Ihnen hiermit sehr behilflich gewesen zu sein. 

 

Silvera IS Digital!!!!

Connectez-vous pour visualiser les tarifs actuels.

Merci de bien vouloir nous contacter  si vous souhaitez obtenir un nom d'utilisateur et mot de passe.

Silvera est Numérique !

Les prix des collections Silvera n’ont  jamais été aussi simples

Faites une liste des collections que vous avez en votre possession
Par exemple :  Duralee 2814-17 Pavillon IV

                        Vous le trouverez sous : Duralee par Book, puis Nom et par numéro

Prix d’achat Liste impression Prix, montrant les articles prévus (PDF et Excel)
Liste des impressions Vente montrant les éléments prévus. Vous devez multiplier l'achat, saisissez vos formules (dans Excel).

Nous avons également une liste complète des références suivies et des références supprimées.

Nous vous conseillons d'utiliser cette liste à des fins de recherche uniquement et de ne pas l'imprimer (il y a plus de 200 pages).Vous pouvez également modifier les autres marques comme vous le souhaitez.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès et nous restons à votre disposition pour vous aider.


Image Gallery

F1743 F1742 F1739 F1738 F1736 F1735

Facebook

Find us on Facebook! Click here to go to our page and add us to your friendlist.

Contact

SHOWROOM
Bakkenzuigerstraat 3
1333 HA Almere Holland
Tel. +31-(0)36-5479040
Fax. +31-(0)36-5479047

info@silvera.nl